MERKITTÄVIMPIEN SISÄILMASTOKOHTEIDEN HALLINTA JA JOHTAMINEN

2021 Jämijärven kunnan kirjasto, kuntoarvio suoritusohjetta (KH 90-00501) soveltaen

2021 Kokemäen Kaupunki, Pitkäjärven majan korjaustarve ja kustannusarvion laadinta

2018 Vähärauman koulu, sisäilman aiheuttaman terveysvaaran poistaminen; sisäilmatyöryhmän johtaminen

2017 Herttuan koulu, sisäilman aiheuttaman terveysvaaran poistaminen; sisäilmatyöryhmän johtaminen

2017 Isosannan päiväkoti, sisäilman aiheuttaman terveysvaaran poistaminen; sisäilmatyöryhmän toiminnan ja -tutkimusten sekä toimenpiteiden toteuttamisen johtaminen

2016 Ruosniemen koulu, sisäilman aiheuttaman terveyshaitan poistaminen; sisäilmatyöryhmän toiminnan ja -tutkimusten sekä toimenpiteiden toteuttamisen johtaminen

2015 Itä-Porin yhtenäiskoulu, sisäilman aiheuttaman terveysvaaran poistaminen; sisäilmatyöryhmän johtaminen

2014 Koivulan koulu, sisäilman aiheuttaman terveysvaaran poistaminen; sisäilmatyöryhmän toiminnan ja -tutkimusten sekä toimenpiteiden toteuttamisen johtaminen

2013 Kaarisillan yhtenäiskoulu, sisäilman aiheuttama terveysvaara; sisäilmatyöryhmän toiminnan ja -tutkimusten sekä toimenpiteiden toteuttamisen johtaminen

2013 Ruosniemen Päiväkoti, sisäilman aiheuttaman terveysvaaran poistaminen; sisäilmatyöryhmän toiminnan ja -tutkimusten sekä toimenpiteiden toteuttamisen johtaminen