TOIMINTAPERIAATTEET

1. Asiakkaan edun mukainen toiminta - Olemme hankkeissa asiakkaan edunvalvoja. Toiminnassamme rakennushanketta ohjaa ensisijaisesti tilaajan etu ja päätösvalta säilyy asiakkaalla alusta loppuun saakka.

2. Sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin - Kun hankkeen tavoitteet on määritelty, on tehtävämme huolehtia niiden saavuttamisesta.

3. Luottamus ja avoimuus - Asiakassuhde voi perustua ainoastaan täydelliseen luottamukseen, avoimeen tiedonkulkuun ja asiakkaan etujen mukaisen toimintaan.

4. Yhteistyö - Onnistunut rakennushanke voidaan toteuttaa ,vain hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteistyönä. Pyrimme vahvistamaan yhteistyötä eri osapuolten välillä pitkäjänteisesti ja kaikkien osapuolten etuja kunnioittaen.

5. Jatkuva kehittyminen - Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja ammattitaitoamme. avoitteenamme toteuttaa hankkeet entistä tehokkaammin, taloudellisemmin ja laadukkaammin.

6.Toiminnan varmentaminen - Noudatamme rakennuttamistoimeksiannoissa rakentamisalaa koskevaa Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä moniportaista säädösympäristöä. Noudatamme STM:n asetusta 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Käytämme ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologisissa ja kemiallisissa tutkimuksissa Eviran hyväksymiä laboratorioita, joissa ilma- ja materiaalinäytteiden mikrobiologiset ja kemialliset analyysit ovat soveltuvin osin akkreditoituja (FINAS).